Driftsstatus

Normal drift

-----------------------------------------------
Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Se "Havevanding med omtanke" fra Danske Vandværket - link

Generalforsamling 2022

er afholdt den 15. maj kl. 10 i Vejby Forsamlingshus - link

Målerprojekt 2021-2023 - opdatering 1.7.22

Vi udskifter pt. vandmålere til elektroniske målere.
Vi skifter nu på Rågevej - Salgårdshøjvej - Lillebjørnsvej - Tårnstien. 
Se mere info her

Måleraflæsninger pr. 31.12.2021 til Gribvand spildevand
I januar måned har vandværket foretaget aflæsninger af de nye elektroniske målere. Aflæsningerne er afleveret til Gribvand for deres opkrævning af vandafledningsafgifter.

Aktuelt nyt fra Danske Vandværker (uge 37):
Legionellasmitte stammer fra det varme vand (følg link).

Vandets hårdhed er ca. 25 odH

Læs flere meddelelser her.

Kontakt

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
CVR. 12 48 83 19

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30-13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes ved driftsforstyrrelser
udenfor driftsleders telefontid.

Bestyrelsesformand:
Peder Andersen
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank Reg. 3163 Konto 4490132945

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 23142