Driftsstatus


Normal drift

-----------------------------------------------
Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49 
 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Aktuelt nyt fra Danske Vandværker (uge 37):
Legionellasmitte stammer fra det varme vand (link).

Årsaflæsning af vandmåler og indberetning af målerstand 31.8.2021
Der er udsendt emails og aflæsningskort for indberetning af målerstand pr. 31. august 2021. Sidste frist for indberetning er den 10. september 2021.
Forbrugere, som har fået måleren skiftet til en fjernaflæselig måler, skal ikke indberette. Vandværket indhenter selv aflæsninger fra de fjernaflæselige målere i uge 35.

Målerprojekt 2021-2023 - opdatering 20.9.21
Der er sendt meddelelser ud til de andeshavere, som kan forvente at få skiftet vandmåler i år. Kort tid inden målerskiftet modtager man endnu en besked med flere informationer. Se mere her
Vi skifter lige nu målere på Frits Nielsens Vej

Coronavirus.
På grund af Corona-situationen vil vi gerne fortsat undgå personlige henvendelser. 
Kontakt os derfor gerne pr. telefon 4870 5726 (administration) og 2084 5701 (drift) eller pr. mail til adm@vejbytisvildevand.dk og drift@vejbytisvildevand.dk


Vandets hårdhed er ca. 25 odH

Læs flere meddelelser her.

Kontakt

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
CVR. 12 48 83 19

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30-13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
udenfor driftsleders telefontid.

Bestyrelsesformand:
Peder Andersen
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank Reg. 3163 Konto 4490132945


Antal besøgende
Besøgende: 19362