Driftsstatus

Februar 2021 
Link - Undgå frostskader på vandrør
Pga. den seneste tids frostvejr udpumpes der lige nu for meget vand fra vandværket.
Årsagen kan være frostsprængte vandmålere i målerbrønde, frostsprængte udendørs haner/bruser eller lign.
Hold derfor gerne øje, når du bevæger dig i området. Ser/hører du noget hører vi gerne fra dig på 48705726 eller 29472449 (vagten).
Det er ikke vandet på Rågevej. Det er fra et dræn.

-----------------------------------------------
Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49 
 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Målerbrønde og frostvejr.
Pga. frostvejret, beder vi alle, som har vandmåleren siddende i en målerbrønd, være opmærksomme på, at dækslet på målerbrønden skal slutte tæt for at målerbrønden er frostfri. Brønden skal være let tilgængelig og der må ikke gro træer eller lignende så tæt på, at brønden bliver skæv. Evt. generende bevoksning skal fjernes.  

Generalforsamling og målerprojekt 2021-2024.
Vandværkets årlige generalforsamling blev afholdt lørdag den 4. juli 2020 i Vejby Forsamlingshus. Se mere her.
På generalforsamlingen blev det vedtaget at vandmålerne udskiftes til fjernaflæsningsmålere med start i 2021. Se mere her.

Coronavirus.
På grund af Corona-situationen vil vi gerne fortsat undgå personlige henvendelser. Kontakt os derfor gerne pr. telefon 4870 5726 (administration) og 2084 5701 (drift) eller pr. mail til adm@vejbytisvildevand.dk og drift@vejbytisvildevand.dk

Vandets hårdhed er ca. 28 odH

Læs flere meddelelser her.

Kontakt

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
CVR. 12 48 83 19

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30-13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
udenfor driftsleders telefontid.

Bestyrelsesformand:
Peder Andersen
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank Reg. 3163 Konto 4490132945


Antal besøgende
Besøgende: 14667