Generalforsamling 2022

 

Generalforsamlingen afholdes den 15. maj 2022 i Vejby Forsamlingshus:

Den udsendte indkaldelse 

Dagsorden
Bilag til dagsordenens punkt 4
Beretning
Årsrapport 2021
Budgetter
Takstblad
Referat