Regulativ

 
Læs Regulativet for Vandforsyningen her.