Vinterlukning

Husk lukning af stophane og tømning af vandrørene, når der lukkes af for vinteren, hvis man vælger at lade huset stå uopvarmet.

Husk, at en temperatur i huset på 5 grader er for lidt, hvis der er 15 graders frost udenfor og vandrørene fx ligger i væggen. Hvis HPFI/HFI-relæe slår fra, er der ingen strøm i huset.

Det vil være en god idé at tilse måleren i almindelighed og ofte i vinterperioden for at kontrollere, om der er brud på stikledningen eller brud eller utætheder i øvrigt. Det er i øvrigt altid en god idé jævnligt at tilse måleren.

Check fritidshuset/målerbrønden efter hver frostperiode, og sørg for at dækslet til målerbrønden er intakt og lukker tæt.

Kontakt venligst Vandforsyningen, hvis der sker udsivning af vand på grunden, på vejen eller hos naboer.