Klagevejledning


Som forbruger har du mulighed for at indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
https://kpo.naevneneshus.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koste 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren for medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. 
Læs mere herom på https://kpo.naevneneshus.dk