Vejby Vandforsyning Vejby Vandforsyning er beliggende i Nordsjælland. Det blev etableret den 1. januar 2011 som følge af en sammenlægning af Andelsselskabet Studebjerg Vandværk og Vandværket Vænget a.m.b.a.

Vejby Vandforsyning forsyner ca. 3600 andelshavere i områderne Vejby og dele af Tisvilde, Holløselund, Vejby Strand, Heatherhill, Rågemark og Unnerup. 

Der udpumpes årligt ca. 170.000 m3 vand. Ca. 85% af andelshaverne er ejere af sommerhuse tilsluttet vandforsyningen.

Vejby Vandforsyning leverer vand via Vænget vandværk, som er beliggende i Holløselund.