Driftsstatus


Normal drift.

--------------------------------------------------

Ved akutte driftsforstyrrelser kontaktes driften
eller vagten på telefon 48 70 57 26 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Åben-hus på Vandværket
Tilmelding til Åben-hus på Vænget Vandværk, Holløselundvej 75, 3210 Vejby, den 26. maj 2024 kl. 10-12. Rundvisninger starter på hele klokkeslæt hhv. kl. 10 - 11 - 12. For tilmelding benyt dette link. NB! Tilmeldingen er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse fra vandværket.

Vandkvalitet
Se vandanalyser under Drift - Vandkvalitet

PFAS
Vandet fra Vejby Vandforsyning er analyseret for de PFAS-typer som lovgivningen foreskriver, og der er ikke konstateret PFAS. link til vandanalysen.

Generalforsamling 2024
Er afholdt den 5. maj i Vejby Forsamlingshus.  

Målerprojekt 2021-2023 - opdatering 28.6.23
Alle vandmålere er nu skiftet til fjernaflæsningsmålere.

Vandregning 2024
Vandværket har aflæst alle målere pr. 31/12-23 og udsendt vandregninger til betaling senest den 15/3-24.  

Aflæsning og kontrol af vandmålere
Vi årsaflæser vandmålerne pr. 31/12. Vi følger så vidt muligt op på mistanker om større vandspild. Vi kører også sporadisk ture, når der er højt vandforbrug på vandværket, men det er fortsat vigtigt, at man også selv løbende holder øje med sin vandmåler og sit forbrug.
Vi planlægger at køre servicekørsler i løbet af april/maj og i august/september.

Vandets hårdhed er ca. 26odH

Kontakt

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
CVR. 12 48 83 19

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00-12.00

Email adm@vejbytisvildevand.dk

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes ved akutte driftsforstyrrelser
udenfor driftsleders telefontid.

Bestyrelsesformand:
Peder Andersen
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank Reg. 3163 Konto 4490132945

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 34515