Driftsstatus

Normal drift

-----------------------------------------------
Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 48 70 57 26 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

PFAS
Der skrives for øjeblikket meget i medierne om PFAS i drikkevand. PFAS er en samlebetegnelse for en række fluorholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer. Vejby Vandforsyning har analyseret for PFAS i boringer og i vand hos forbruger, og der er ikke målt PFAS. Grænseværdien er på to nanogram per liter vand for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Ingen af disse stoffer er påvist i vandværkets prøver. Link til seneste vandanalyse med PFAS-målinger. Der er konstateret en lille mængde TFA Trifluoreddikesyre – målt værdi 0,18 µg/l - som er langt under grænseværdien på 9 µg/l. Trifluoreddikesyre er et nedbrydningsprodukt, som kan stamme fra kølemidler fra klimaanlæg og drivmidler fra spraydåser.

Generalforsamling 2022 og 2023
Se referatet fra generalforsamlingen den 15. maj 2022 - link Generalforsamlingen 2023 er planlagt til søndag den 30. april i Vejby Forsamlingshus

Målerprojekt 2021-2023 - opdatering 15.9.22
Vi udskifter pt. vandmålere til elektroniske målere.
Vi skifter i øjeblikket i området omkring Mælkevejen Se mere info her

Måleraflæsninger pr. 31.8.22.
Vandværket aflæser de nye elektroniske målere i løbet af perioden 1/9-15/9 2022. De forbrugere, som endnu ikke har fået skiftet måleren, modtager aflæsningskort pr. e-mail eller med posten. Vandregninger vil blive udsendt med betalingsfrist den 15/11-22. 

Vandets hårdhed er ca. 28odH

Læs flere meddelelser her.

Kontakt

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
CVR. 12 48 83 19

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30-13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes ved driftsforstyrrelser
udenfor driftsleders telefontid.

Bestyrelsesformand:
Peder Andersen
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank Reg. 3163 Konto 4490132945

 

 

Antal besøgende
Besøgende: 24073