Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse

  

Gribskov Kommune har i samarbejde med Vandværkerne udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i kommunen.

Planen er senest ajourført i juni 2018 - se den her.