Dit ansvar som forbruger


Som forbruger/ejer har du ansvar for

1. at den årlige målerstand pr. 31.08. indberettes til vandværkets administration senest den 10.09. (også selvom du ikke har modtaget et selvaflæsningskort med posten).

2. at den årlige vandregning bliver betalt senest den 15. november. Bemærk at ejere hæfter for regninger, som vandværket efter aftale sender til lejere.

3. at meddele ejerskifte til vandværkets administration med oplysning om dato for ejerskiftet og ny ejers navn og helårsadresse.

4. at meddele adresseændringer til vandværkets administration snarest muligt.