Bestyrelsen

 

Navn  Adresse Født (år)   Post i bestyrelsen     Profession Valgt til bestyrelsen
Peder Andersen     Rågevej 6 1948 Formand Fhv. industriassurandør,
merkonom
30-05-1999
Jørgen Lilholm  Engblommevej 3 1953 Næstformand Bygherrerådgiver,
ingeniør
06-05-2017
Feline Munck  Kaprifolievej 8 1949 Sekretær Fhv. redaktør                    30-05-2010
Tine Kortenbach Bragesvej 3 1959 Medlem Forelægger, cand.agro
og journalist
30-05-2015
Preben Nielsen  Præsteengen 6 1966 Medlem Biokemiker 30-05-2021
Susanne Legêne Tårnbakken 19 1947 Suppleant Gas- og vandmester 05-05-2018
(som suppleant)
Benedicte Strøm Rågevej 8A   Suppleant   30-05-2021
(som suppleant)
Kirsten Brennum Snerlevej 2   Kritisk revisor    
Kaj Uhre Kælderbjergvej 38   Kritisk revisor
(suppleant)