Bestyrelsen

 

Navn  Adresse Født  Post i bestyrelsen     Profession Valgt til bestyrelsen
Peder Andersen     Rågevej 6 1948 Formand Fhv. industriassurandør, merkonom 30-05-1999
Tine Kortenbach Bragesvej 3 1959 Næstformand Forlægger, cand. agro. og journalist 30-05-2015
Preben Nielsen Præsteengen 6 1966 Kasserer Biokemiker           30-05-2021
Feline Munck  Kaprifolievej 8 1949 Sekretær Fhv. redaktør  30-05-2010
Susanne Legêne Tårnbakken 19 1947 Medlem Gas- og vandmester 24-01-2023
Benedicte Strøm Rågevej 8A   Suppleant   30-05-2021
Lisa Maria Bang Stokkebjergsvinget 35   Suppleant   30-04-2023
Kirsten Brennum Snerlevej 2   Kritisk revisor    
Kaj Uhre Kælderbjergvej 38   Kritisk revisor (suppleant)