Meddelelser:

Vandregninger udsendes en gang om året i marts måned. Hvis din regning er tilmeldt betalingsservice fremgår den af din betalingsoversigt for april måned. Er din vandregning ikke tilmeldt betalingsservice modtager du regningen enten pr. mail eller med posten.
Fra 2023 er den årlige vandregning opkrævet med betalingsfrist den 15/4.

Se vandværkets persondatapolitik her

Bemærk at der i forbindelse med frostvejr er risiko for frostsprængning af vandrør - vær især opmærksom på udendørs vandhaner og udendørs brusere, som er meget udsatte.
Sådan undgår du frostskader -
klik her - (Kilde: Danske Vandværker).

Se "Havevanding med omtanke" fra Danske Vandværker link

Følg dit vandforbrug ved at logge på kundeportal under Selvbetjening - genvej her.

Den årlige aflæsning/indberetning til vandværket skal ske pr. 31. august og seneste frist er den 10. september. Vandværket udsender aflæsningskort pr. mail eller med posten. Forbrugere som har fået en ny elektronisk vandmåler skal ikke indberette.
De nye målere aflæses af vandværket via en drivebyløsning.

I perioden 2021-2023 skiftes alle målerne til fjernaflæsningsmålere.