Vandmåler

På generalforsamlingen 2020 blev det vedtaget at udskifte vandmålerne til fjernaflæsningsmålere i løbet af perioden 2021-2024.
Bestyrelsen har valgt denne måler:

Det forventes at udskiftningen sker iht. følgende plan: