Vandværkssamarbejder


Vejby Vandforsyning A.m.b.a. indgår i flere samarbejder:

Med Tisvilde Vandværk siden 1. september 1989 om fælles drift og administration.

Med vandværkerne Baunehøj og Tisvilde siden 1. januar 2012 om lokalefællesskab for administrationen. Dette samarbejde er siden blevet udvidet med fælles driftsledelse og vagt.

Med nabovandværkerne Udsholt, Baunehøj, og Tisvilde om levering af nødvand til hinanden. 

Med øvrige vandværker i kommunen gennem medlemskab af Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov Kommune.

Med Gribvand Spildevand, således, at Gribvand benytter vandværkets aflæsninger til opkrævning af spildevandafgifter.