Driftsstatus


Normal drift

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontaktes Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Se "Havevanding med omtanke" fra Danske Vandværker link

Generalforsamling 2022

er afholdt lørdag den 11. juni 2022 - link 

Aflæsning og kontrol af vandmålerne.

Vi har senest kørt servicekørsel i uge 17 (25-29/4) for at kontrollere vandmålere for alarmer. Næste kørsel er planlagt til uge 34 (22-26/8). De steder, hvor vi modtager en lækagealarm får forbrugeren besked herom pr. mail. Da vi kun sporadisk kører ture er det fortsat vigtigt, at man også selv holder øje med sin vandmåler og sit forbrug.

Sektionsbrønde i forsyningsområdet.
Projekt med etablering af 5 sektionsbrønde er nu udført. Sektioneringen vil betyde at forsyningsområdet opdeles i 3 sektioner, hvor vandforbruget følges. Ved vandspild vil områderne kunne opdeles yderligere.

Målere
Alle vandmålere er skiftet til fjernaflæsnings-målere, som aflæses af vandværket via DriveBy.


Vandets hårdhed er ca. 15 odH
Læs flere meddelelser her.


 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657

 

 

 
Antal besøgende
Besøgende: 17110