Driftsstatus


Normal drift.

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontaktes Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Årsaflæsning af vandmålerne (OPDATERET)
Vi har i perioden 3/1-10/1 2022 indhentet aflæsninger fra målerne pr. 31/12-2021 til brug for udsendelse af vandregning 2022. 

Sektionsbrønde i forsyningsområdet.
Projekt med etablering af 5 sektionsbrønde er under udførelse. Sektioneringen vil betyde at forsyningsområdet opdeles i 3 sektioner, hvor vandforbruget følges. Ved vandspild vil områderne kunne opdeles yderligere.

Generalforsamling 2021 (følg link)

Coronavirus
På grund af Corona-situationen vil vi gerne undgå personlige henvendelser. Kontakt os derfor gerne i stedet på telefon 4870 5726 (administration) og 2084 5701 (drift) eller pr. mail til adm@vejbytisvildevand.dk og drift@vejbytisvildevand.dk

Målere
Alle vandmålere er skiftet til fjernaflæsnings-målere, som aflæses af vandværket via DriveBy.
Målerne aflæses af vandværket næste gang pr. 31/12-2021. Vi kører i ugerne 1 og 2 i 2022.


Vandets hårdhed er ca. 15 odH
Læs flere meddelelser her.


 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:

Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657Antal besøgende
Besøgende: 15682