Boringer


Vandværkets 5 boringer er placeret dels i nærheden af vandværket og dels i Tisvilde Hegn.

Den ældste boring er fra 1968. De øvrige er etableret i perioden 1979 til 1987.