Meddel flytning (bopælsadresse)

Ved ændring af bopælsadresse skal dette meddeles vandforsyningen, da vi ikke er koblet op til et centralt register.

Skyldes adresseændringen ejerskifte på forsyningsadressen klik venligst her.


 Ved ændring af bopælsadresse (helårsadresse) send gerne en mail til Vandforsyningens administration med oplysning om:


1. Forsyningsadressen, det vedrører
2. Navn
3. Dato for adresseændring
4. Ny bopælsadresse
5. Evt. Telefonnummer
6. Evt. E-mail-adresse

Mailen bedes sendt til adm@vejbytisvildevand.dk