Meddel ejerskifte


Ejerskifte skal meddeles vandforsyningen, da vi ikke er koblet op til et centralt register.

Ved ejerskifte send gerne en mail til Vandforsyningens administration med oplysning om:

1. Hvilken forsyningsadresse, det vedrører
2. Dato for ejerskifte
3. Målerstand ved overtagelse
4. Navn på tidligere ejer
5. Navn og adresse på ny ejer
6. Evt. telefonnummer til nye ejer
7. Evt. E-mail adresse til ny ejer

Mailen sendes til adm@vejbytisvildevand.dk

Bemærk, at mellemregning skal ske via refusionsopgørelse, og at vandforsyningen udfører flytteopgørelse til brug herfor.