Generalforsamling 2021

Som følge af Corona-situationen besluttede bestyrelsen at flytte årets ordinære generalforsamling til lørdag den 28. august 2021 kl. 10 på Tisvilde Skole (foredragssalen)