Dit ansvar som forbruger


Som forbruger/ejer har du ansvar for

1. at der ikke sker vandspild. Vi anbefaler at du løbende holder øje med din vandmåler og vandforbrug.

2. at den årlige vandregning bliver betalt. Bemærk at ejere hæfter for regninger, som vandværket efter aftale sender til lejere. 

3. at meddele ejerskifte til vandværkets administration med oplysning om dato for ejerskiftet og ny ejers navn og helårsadresse.

4. at meddele adresseændringer til vandværkets administration snarest muligt.