Dit ansvar som forbruger


Som forbruger/ejer har du ansvar for

1. at den årlige vandregning bliver betalt senest den 15. april. Bemærk at ejere hæfter for regninger, som vandværket efter aftale sender til lejere. Vandværket foretager aflæsningen af vandmåleren pr. 31. december.

3. at meddele ejerskifte til vandværkets administration med oplysning om dato for ejerskiftet og ny ejers navn og helårsadresse.

4. at meddele adresseændringer til vandværkets administration snarest muligt.