Datoer for måleraflæsning og opkrævning af vandbidrag

Vigtige datoer i forbindelse med opkrævning af vandafgifter:
Vandmåleren aflæses af vandværket pr. 31. august 2020, hvorefter der udsendes en opkrævning med betalingsfrist den 15. november 2020.
Vandværket foretager herefter også en aflæsning pr. 31.12.2020, hvorefter der udsendes opkrævninger med betalingsfrist i april 2021. Herefter vil den årlige aflæsning blive foretaget pr. 31.12 med efterfølgende opkrævning i april måned.

Betalingen kan tilmeldes betalingsservice. 

Tisvilde Vandværk leverer målerstanden videre til Gribskov Forsyning (kloakforsyningen) for deres opkrævning af vandafledningsafgifter.