Datoer for måleraflæsning og opkrævning af vandbidrag

Vigtige datoer i forbindelse med opkrævning af vandafgifter:
Vandmåleren aflæses af vandværket pr. 31. december, hvorefter der udsendes en opkrævning med betalingsfrist den 15. april det følgende år.
Betalingen kan tilmeldes betalingsservice. 
Tisvilde Vandværk leverer målerstanden videre til Gribskov Forsyning (kloakforsyningen) for deres opkrævning af vandafledningsafgifter.