Datoer


Vigtige datoer:
Vandmåleren skal aflæses hvert år pr. 31. august ved selvaflæsning, og målerstanden skal herefter indberettes til vandværkets administration senest den 10. september.
           
Årsopgørelsen udsendes ultimo oktober til betaling den 15. november.
Betalingen kan tilmeldes betalingsservice. 

Tisvilde Vandværk leverer målerstanden pr. 31. august videre til Grib Vand (kloakforsyningen) for opkrævning af vandafledningsafgifter pr. 31. december.