Datoer


Vigtige datoer:
Vandmåleren skal aflæses hvert år pr. 31. august ved selvaflæsning, og målerstanden skal herefter indberettes til vandværkets administration senest den 10. september.
Bemærk, alle vandmålere udskiftes til fjernaflæsningsmålere inden udgangen af 2020. Når vandmåleren er skiftet, er det vandværket, som foretager den årlige aflæsning.  
           
Årsopgørelser udsendes ultimo oktober til betaling den 15. november.
Betalingen kan tilmeldes betalingsservice. 

Tisvilde Vandværk leverer målerstanden pr. 31. august videre til Grib Vand (kloakforsyningen) for deres opkrævning af vandafledningsafgifter pr. 31. december.