Vandværkssamarbejder


Tisvilde Vandværk indgår i flere samarbejder:

Med Vejby Vandforsyning siden 1. september 1989 om fælles drift og administration.

Med vandværkerne Baunehøj og Vejby siden 1. januar 2012 om kontorfællesskab for administrationen. Samarbejdet er siden udvidet med fælles driftsledelse og vagt.

Med nabovandværkerne Baunehøj, og Vejby om levering af nødvand til hinanden.

Med øvrige vandværker i kommunen gennem medlemskab af Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov Kommune.

Med Gribvand Spildevand, således, at Gribvand benytter vandværkets aflæsninger til opkrævning af spildevandsafgifter.