Tisvilde Vandværk er overgået til fjernaflæsningsmålere.