Driftsstatus


Normal drift

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontaktes Vagten på telefon 48 70 57  26 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Måleraflæsninger pr. 31/12-2022
Vi har indhentet årsaflæsninger til brug for årsopgørelser.


Vandregning 2023
Opgørelsen vil fremgå på din PBS-oversigt for april måned eller blive tilsendt pr. mail/brev i marts måned.

Generalforsamlinger 2022 og 2023
Se referatet fra generalforsamlingen 2022 - link 
Generalforsamlingen 2023 er planlagt til lørdag den 17. juni på Sankt Helene Centret.

Aflæsning og kontrol af vandmålerne.

Vi årsaflæser vandmålerne i uge 1 og 2 i 2023. Samtidig kontrollerer vi for evt. alarmer. De steder, hvor vi modtager en lækagealarm får forbrugeren besked herom pr. mail. Da vi kun sporadisk kører ture er det fortsat vigtigt, at man også selv løbende holder øje med sin vandmåler og sit forbrug.

Sektionsbrønde i forsyningsområdet.
Vandværket har etableret 5 sektionsbrønde, som betyder, at forsyningsområdet opdeles i 3 sektioner, hvor vandforbruget følges. Ved vandspild vil områderne kunne opdeles yderligere.

Vandets hårdhed er ca. 15 odH
 

Læs flere meddelelser her.


 

 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657

 

 

 
Antal besøgende
Besøgende: 19458