Driftsstatus


Normal drift

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontaktes Vagten på telefon 48 70 57  26 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Ledningsrenovering 
Det er nu vedtaget at udskifte vandledning i Vesterprisvej - Lysagervej og Hegnsvej. Arbejdet begynder 15/9-2023 og udføres af firmaet Niels Jensen vvs.

Link til seneste vandanalyse se flere under Drift - Vandkvalitet

PFAS
Vandet fra Tisvilde Vandværk er analyseret for de PFAS-typer som loven foreskriver, og der er ikke konstareret PFAS. Link til vandanalysen.

Vandregning 2023
Din vandmåler er aflæst pr. 31/12-22. Din årsop
gørelse og aconto for 2023 fremgår på din PBS-oversigt for april måned eller er blevet sendt til dig pr. mail/brev i marts måned.

Generalforsamling 2023
Generalforsamlingen er afholdt den 3. juni 2023 på Tisvilde Skole.

Aflæsning og kontrol af vandmålerne.

Vi årsaflæser vandmålerne pr. 31/12 og kontrollerer for evt. alarmer. Vi kører også sporadisk ture, når der er højt vandforbrug på vandværket, men det er fortsat vigtigt, at man selv løbende holder øje med sin vandmåler og sit forbrug. 

Sektionsbrønde i forsyningsområdet.
Vandværket har etableret 5 sektionsbrønde, som betyder, at forsyningsområdet opdeles i 3 sektioner, hvor vandforbruget følges.

Vandets hårdhed er ca. 15 odH
 

 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes på 48 70 57 26 ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657

 

 

 
Antal besøgende
Besøgende: 22583