Driftsstatus


Normal drift

------------------------------------------------------

Ved akutte driftsforstyrrelser kontaktes driften
eller vagten på 
telefon 48 70 57  26 

-----------------------------------------------------

 

 

 

 

Aktuelt

Vandkvalitet
Se vandanalyer under Drift - Vandkvalitet

PFAS
Vandet fra Tisvilde Vandværk er analyseret for de PFAS-typer som loven foreskriver, og der er ikke konstareret PFAS. Link til vandanalysen.

Vandregning 2024
Din vandmåler er aflæst pr. 31/12-23 af vandværket. Årsop
gørelse og aconto for 2024 vil fremgå på din PBS-oversigt for april måned eller blive sendt til dig pr. mail/brev i marts måned.

Generalforsamling 2024
Generalforsamlingen er afholdt den 8. juni 2024 på Sankt Helene.

Aflæsninger og kontrol af vandmålerne.
Vi årsaflæser vandmålerne pr. 31/12 og kontrollerer for evt. alarmer. Vi kører også sporadisk ture, når der er højt vandforbrug på vandværket, men det er fortsat vigtigt, at man selv løbende holder øje med sin vandmåler og sit forbrug. 

Sektionsbrønde i forsyningsområdet.
Vandværket har etableret 5 sektionsbrønde, som opdeler forsyningsområdet i 3 sektioner, hvor vandforbruget følges.

Vandets hårdhed er ca. 15 odH
 

 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00

Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes på 48 70 57 26 ved akutte driftsforstyrrelser uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657

 

 

 
Antal besøgende
Besøgende: 27559