Driftsstatus

Normal drift.

--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontakt Vagten på telefon 29 47 24 49 

 

Aktuelt

2. oktober 2019.
Målerprojektet er nu som varslet startet op. Alle målere skiftes til fjernaflæsningsmålere (Drive By).
Vi udskifter i øjeblikket i området omkring Strandvejen.

Vandregningen 2019 er udsendt til betaling senest den 15. november 2019. Hvis din regning er tilmeldt PBS, vil den fremgå på din betalingsoversigt for november.

Datoen for generalforsamling 2020 er ændret til den 20. juni 2020.

Vandets hårdhed er ca. 15
odH
Læs flere meddelelser her.


 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:

Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge

Administration:
Birgit Krøyer
Telefon 48 70 57 26
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefon 20 84 57 01
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten 29 47 24 49
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657Antal besøgende
Besøgende: 2392