Driftsstatus

Normal drift
--------------------------------------------------

Ved driftsforstyrrelser uden for kontortid
kontaktes Vagten på telefon 48 70 57  26 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Se "Havevanding med omtanke" fra Danske Vandværker link

Generalforsamlinger 2022 og 2023

Se referatet fra generalforsamlingen den 11. juni 2022 - link 
Generalforsamlingen 2023 er planlagt afholdt lørdag den 17. juni på Sankt Helene Centret.

Aflæsning og kontrol af vandmålerne.

Vi har planlagt at køre en servicekørsel omkring den 31/8-22 for at kontrollere vandmålere for alarmer. De steder, hvor vi modtager en lækagealarm får forbrugeren besked herom pr. mail. Da vi kun sporadisk kører ture er det fortsat vigtigt, at man også selv løbende holder øje med sin vandmåler og sit forbrug.

Sektionsbrønde i forsyningsområdet.
Projekt med etablering af 5 sektionsbrønde er nu udført. Sektioneringen vil betyde at forsyningsområdet opdeles i 3 sektioner, hvor vandforbruget følges. Ved vandspild vil områderne kunne opdeles yderligere.

Målere
Alle vandmålere er skiftet til fjernaflæsnings-målere, som aflæses af vandværket via DriveBy.


Vandets hårdhed er ca. 16 odH
Læs flere meddelelser her.


 

Kontakt

Tisvilde Vandværk
CVR. 68 39 09 15

Administration og drift:
Frederiksværkvej 59, Skærød
DK-3200 Helsinge
Telefon 48 70 57 26

Administration:
Birgit Krøyer
Telefontid: Mandag til fredag kl. 8.30 - 13.00
Email adm@vejbytisvildevand.dk 

Drift:
Carsten Olsen
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 7.00-15.00
               Fredag kl. 7.00-12.00
Email drift@vejbytisvildevand.dk

Vagten:
kontaktes ved driftsforstyrrelser
uden for driftsleders telefontid

Bestyrelsesformand:
Flemming Denker
Email adm@vejbytisvildevand.dk

Bankforbindelse:
Danske Bank, Reg. 3163 Konto 4845500657

 

 

 
Antal besøgende
Besøgende: 17818