Generalforsamling 2019

 Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 4. maj 2019 kl. 10 i Vejby Forsamlingshus.
 Dagsorden
 Beretning
 Årsrapport
 Budgetter
 Takstblad
 Referat