Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er udsat indtil videre pga. Coronasituationen.
Meddelelse herom er sendt ud til alle andelshavere pr. mail eller pr. brev. Link her

Informationer vedrørende generalforsamlingen vil senere kunne hentes herunder: 

Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Årsrapport 2019
Budgetter
Takstblad (bemærk perioden 2020/2021 er på 16 måneder)
Referat