Generalforsamling 2020

Der er afholdt ordinær generalforsamling lørdag den 4. juli 2020 i Vejby Forsamlingshus.
Generalforsamlingen var oprindelig planlagt afholdt i maj 2020, men blev udsat på grund af den aktuelle Corona-situation.

Informationer vedrørende generalforsamlingen kan hentes herunder:

Indkaldelsen i fuld længde
Dagsorden

Beretning
Årsrapport 2019
Budgetter
Takstblad

Bilag: Forslag om indførelse af nye vandmålere
Referat