Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er planlagt afholdt lørdag den 16. maj 2020 kl. 10  i Vejby Forsamlingshus.

Informationer vedrørende generalforsamlingen vil senere kunne hentes herunder:

Dagsorden
Beretning
Årsrapport 2019
Budgetter
Takstblad
Referat